Jasienica Maz.
ul. Wołomińska 5, 05-240 Tłuszcz
Tel.: 504 010 288 lub 510 868 955

Centrum Edukacji Humanistycznej LOGOS SC.

DLA NAUCZYCIELI

Publikacje nauczycieli

Szanowni Państwo,
jeżeli macie pomysł na ciekawą lekcję z zakresu kultury języka polskiego, prześlijcie scenariusz, który opublikujemy na stronie: www.poprawnapolszczyzna.pl. Zapraszamy także do publikowania artykułów na temat poprawności językowej.
Nauczyciel, którego scenariusz/artykuł zostanie opublikowany na stronie: www.poprawnapolszczyzna.pl, otrzyma: słownik i potwierdzenie publikacji w formie certyfikatu.

Scenariusz (wraz z konspektem) powinien być napisany według następującego planu:

 • Imię i nazwisko nauczyciela
 • Adres szkoły
 • Telefon kontaktowy
 • Adres mailowy
 • Temat zajęć
 • Klasa
 • Czas lekcji
 • Cele lekcji wraz z poziomem wymagań (podstawowe, ponadpodstawowe, wykraczające)
 • Wiadomości
 • Umiejętności
 • Cele sformułowane w języku ucznia
 • „NACOBEZU” (na co będę zwracała/zwracał uwagę)
 • Kluczowe pytania/pytanie dla uczniów
 • Metody pracy
 • Formy pracy
 • Zadanie domowe
 • Środki dydaktyczne

Zapraszamy do współpracy!
Scenariusze prosimy wysyłać pod adresem: konkurs@poprawnapolszczyzna.pl
Decyzja o opublikowaniu scenariusza lub artykułu zostanie podjęta nie później niż w ciągu dwóch tygodni.
Autorka/autor zostanie poinformowana/poinformowany o decyzji telefonicznie. Zastrzegamy sobie prawo do prośby o korektę scenariusza.

Centrum Edukacji Humanistycznej LOGOS SC. 2017
Projekt: artpoint.pl