Jasienica Maz.
ul. Wołomińska 5, 05-240 Tłuszcz
Tel.: 504 010 288 lub 510 868 955

Centrum Edukacji Humanistycznej LOGOS SC.

Zapraszamy Uczennice i Uczniów  do udziału w sprawdzianach diagnozujących umiejętności czytania ze zrozumieniem z języka polskiego (2. sesja) - „Rozumiem to, co czytam. Czytam to, co rozumiem”; z języka angielskiego – I understand what I read. I read what I  understand.

 — Co sprawdzamy?

Czytanie ze zrozumieniem różnych tekstów kultury na poziomie dosłownym i przenośnym.

— Jaką informację otrzyma nauczyciel?

Raport ze szczegółowym opracowaniem wyników wraz informacją zwrotną, które umiejętności z zakresu czytania ze zrozumieniem wymagają doskonalenia.

— Jaką informację otrzymają uczeń i rodzice?

Dzięki szczegółowo opracowanym wynikom uczeń i rodzice dowiedzą się, jakie umiejętności wymagają doskonalenia . Dzięki sprawdzianowi uczennica/uczeń pozna swoje mocne i słabe strony z zakresu umiejętności czytania ze zrozumieniem – jednej z ważniejszych umiejętności podczas egzaminu po klasie 8.

Sprawdziany odbędą się w formie zdalnej na stronie www.poprawnapolszczyzna.pl

Opłata za udział w jednym sprawdzianie wynosi 2 złote od uczennicy/ucznia.

Terminy:

— Język polski (2. sesja) – od 1 lutego do 8 lutego 2021 r.

— Język angielski – od 9 lutego do 15 lutego 2021 r.

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

DROGIE UCZENNIOCE, DRODZY UCZNIOWIE,

2. ETAPY OGÓLNOPOLSKICH KONKURSÓW POLONISTYCZNYCH ZOSTAŁY ZAPLANOWANE NA

- 9 KWIETNIA 2021 R. - POPRAWNA POLSZCZYZNA;

- 12 KWIETNIA 2021 R. - ORTOGRAFIA.

OSTATECZNE DECYZJE BĘDĄ ZALEŻAŁY OD SYTUACJI EPIDEMICZNEJ KRAJU.

 

 

 

Centrum Edukacji Humanistycznej LOGOS SC. 2021
Projekt: artpoint.pl