Jasienica Maz.
ul. Wołomińska 5, 05-240 Tłuszcz
Tel.: 504 010 288 lub 510 868 955

Centrum Edukacji Humanistycznej LOGOS SC.

Wielce Szanowni Państwo,

proszę o zapoznanie się z informacjami na temat przeprowadzenia sprawdzianu.

Proszę przyjąć wyrazy szacunku

Andrzej Michalski

ROZPOCZĘCIE SPRAWDZIANU: 11.04.2024 R., GODZINA 9.00

Zasady przeprowadzenia sprawdzianu:

Nauczyciel:

1. przekazuje uczniom otrzymany czterocyfrowy identyfikator szkoły (numer, który posłuży uczniom do logowania podczas sprawdzianu);

2. nauczyciel pobiera wyniki ze strony www.poprawnapolszczyzna.pl i przekazuje je uczniom nastepnego dnia po każdej części sprawdzianu.

Uczennica/uczeń:

1.przed rozpoczęciem sprawdzianu wpisuje na stronie www.poprawnapolszczyzna.pl właściwy numer identyfikacyjny szkoły, klasę oraz imię i nazwisko drukowanymi literami;

2.samodzielnie rozwiązuje test online na stronie www.poprawnapolszczyzna.pl o dowolnej godzinie, w wyznaczonych dniach.

3. rozwiązuje każdą część testu tylko raz; po rozpoczęciu sprawdzianu nie może cofnąć się do poprzedniego pytania (każda odpowiedź powinna być wcześniej przemyślana).

CZEŚĆ DRUGA SPRAWDZIANU, 11-12 KWIETNIA 2024 R.: (TEST ZE ZNAJOMOŚCI TREŚCI LEKTUR, PROBLEMATYKI, TROPÓW INTERPRETACYJNYCH).

WYNIKI 13 KWIETNIA 2024 R.

 

Kontakt

Centrum Edukacji Humanistycznej LOGOS SC.

Jasienica Maz.
ul. Wołomińska 5
05-240 Tłuszcz

e-mail: konkurs@poprawnapolszczyzna.pl
KSIĘGOWOŚĆ: agdoradca@wp.pl
TYLKO SPRAWY ZWIĄZANE Z FAKTURAMI I RACHUNKAMI
NUMER KONTA: PKO BP 46102010420000840202959708
NAZWA: CEH LOGOS SC. E.Wróblewska, A.Michalski; TYTUŁ: Materiały konkursowe

Centrum Edukacji Humanistycznej LOGOS SC. 2024
Projekt: artpoint.pl